• Home |
  • Likwidacja szkody

Likwidacja szkody

  • likwidacja szkody
  • Likwidacja szkody
  • Likwidacja szkody
  • Likwidacja szkody

Likwidacja szkody

Likwidacja szkody bez względu na jej przyczynę może przebiegać bezgotówkowo, z pominięciem bezpośredniego udziału klienta w rozliczeniach lub gotówkowo w bezpośredniej współpracy z klientem. W przypadku decyzji klienta o bezgotówkowej likwidacji szkody komunikacyjnej typu OC lub AC, serwis AC Harmala oferuje pełną obsługę procesu likwidacji w zastępstwie klienta.
Etapy procesu likwidacji szkody:
1. Zgłoszenie szkody przez klienta do właściwego zakładu ubezpieczeń i uzyskanie numeru szkody.
2. Upoważnienie przez klienta serwisu AC Harmala do likwidacji szkody w swoim imieniu (wypełnienie stosownego Upoważnienia do likwidacji szkody).
3. Wykonanie oględzin pojazdu przez serwis AC Harmala we współpracą z zakładem ubezpieczeń.
4. Weryfikacja kosztorysu naprawy otrzymanego od zakładu ubezpieczeń; wykonanie własnego kosztorysu w systemie Audatex. Ewentualne zgłoszenie ponownych oględzin uszkodzonego pojazdu.
5. Pozyskanie części zamiennych niezbędnych do wykonania naprawy powypadkowej.
6. Naprawa pojazdu i wydanie klientowi.
7. Rozliczenie kosztów naprawy z zakładem ubezpieczeń.
W przypadku wyboru płatności gotówkowej przez klienta, wszelkie uzgodnienia pomiędzy poszkodowanym a zakładem ubezpieczeń pozostają w gestii klienta. Serwis AC Harmala podejmuje się naprawy pojazdu w oparciu o kosztorys przedłożony przez klienta. Naprawa poświadczona fakturą umożliwia samodzielne rozliczenie się klienta z firmą ubezpieczeniową. Bez względu na sposób rozliczenia szkody, naszym klientom oferujemy możliwość transportu uszkodzonego pojazdu z miejsca wypadku do zakładu oraz, po naprawie samochodu, do miejsca wskazanego przez klienta oraz wynajem samochodu zastępczego na czas naprawy.
Upoważnienie do likwidacji szkody: pobierz plik.

Wiedza i doświadczenie